УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Калибриране на измервателни уреди за електрически величини

Калибратори:

Измервателни уреди за контрол на промишлени процеси. В зависимост от модела позволяват точно измерване на сигнала и задаване на различни еталонни величини.

Параметри AX-C800 AX-C850 AX-C830
AX-C800
Цена нето от 402.32 USD
AX-C850
Цена нето от 322.33 USD
AX-C830
Цена нето от 282.93 USD
Тип устройство калибратор калибратор калибратор
Тип калибратор калибратор за напрежение, калибратор за ток калибратор RTD калибратор на термодвойки
Тип на използвания дисплей LCD, подсветка LCD, подсветка LCD 5 цифри, подсветка
Размери 204 x 99 x 46 mm 205 x 98 x 46 mm 205 x 98 x 46 mm
Маса 460 g 472 g 472 g
Източник на захранване 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), в комплекта не са включени батерии 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), в комплекта не са включени батерии 6 батерии 1,5V LR03 (AAA), в комплекта не са включени батерии
Свойства на измервателните уреди
 • едновременно отчитане в mA и % от обхвата
 • захранване на контура 24V
 • измерване или задаване на напрежение в mV и V
 • измерване или задаване на ток в mA и A
 • работи с 7 типа RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS)
 • симулация на изходен сигнал
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • измерване по метод с 2-, 3 или 4- проводника
 • противоударен калъф (кобур)
 • измерване и симулация
 • висока точност
 • работи с 8 типа термодвойки J, K, T, E, R, S, B, N
 • гнездо позволяващо свързване на захранване
Стандартно оборудване
 • изолирани крокодили
 • мека калъфка
 • комплект измервателни проводници с накрайници
 • изолирани крокодили
 • мека калъфка
 • измервателни проводници
 • мека калъфка
 • конектор тип К
Измерване напрежение DC, ток DC съпротивление напрежение DC

Мултиметри калибратори:

Индустриалните калибратори с вграден мултиметър са мултифункционални устройства за измерване на напрежение, ток, съпротивление, за задаване и симулация на ток в mA. Има възможност за ръчно или автоматично тестване с подаване на трионообразен или стъпален сигнал (RAMP). Сигналът може да се променя плавно или на степени със стъпки %. Захранването от 24V на веригата улеснява работата, тъй като елиминира нуждата от допълнителен източник на енергия. Вграденият резистор 250Ω позволява контролиране на процесите в устройствата, съвместими с HART протокола.

Параметри AX-C705 AX-C708 AX-C709
AX-C705
Цена нето от 158.78 USD
AX-C708
Цена нето от 239.96 USD
AX-C709
Цена нето от 393.96 USD
Тип на използвания дисплей LCD (5000) LCD (3999), подсветка LCD (3999), подсветка
Обхват за изм. на напрежение DC 0...50V 0,01m...40m/400m/4/40/400V 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС 0...500V 0,01m...400m/4/40/400V 0,01m...400m/4/40/400V
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0...20mA 0,01m...40m/400mA 0,01m...40m/400mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление 5kΩ 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление ±(0,5% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри) ±(0,2% + 4 цифри)
Генератор на ток 0...20mA -22m...22mA 4μ...20mA
Тест на диоди да 0,2mA, 1V 0,2mA, 1V
Тест за непрекъснатост на верига акустична сигнализация звуков сигнал за R<50Ω звуков сигнал за R<50Ω
Размери 180 x 90 x 47 mm 205 x 95 x 42 mm 205 x 95 x 42 mm
Маса 500 g 500 g 500 g
Източник на захранване 2 батерии 1,5V LR6 (AA), в комплекта не са включени батерии 4 батерии 1,5V LR6 (AA), в комплекта не са включени батерии 4 батерии 1,5V LR03 (AAA), в комплекта не са включени батерии
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • измерване, задаване и симулация на ток mA
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • задаване и симулация на изходен сигнал 0-20mA или 4-20mA
 • обхват HART с контур и вграден резистор 250Ω
 • захранване на контура 24V
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • захранване на контура 5-28V
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • индикатор на ниско ниво на батерията
 • работи с 8 типа термодвойки J, K, T, E, R, S, B, N
 • изход с правоъгълна вълна
 • RTD и симулация на съпротивление
 • напреженов изход DC
Измерване напрежение АС, напрежение DC, ток DC, съпротивление напрежение АС, честота, напрежение DC, ток DC, ток АС, съпротивление напрежение АС, честота, напрежение DC, ток DC, ток АС, съпротивление
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT IV EN61010 600V CAT II EN61010 600V CAT II
}

Калибратор на контура:

Калибраторите на контура са устройства, позволяващи задаване на тока mA. Те се използват за симулация и измерване на сигналите на елементи, работещи в токовия контур. Зададеният сигнал може да се увеличи плавно или на степени %. При стъпково действие на изхода има възможност за приписване на стойността на изходния ток за 0% и 100% от обхвата.

Параметри AX-C605
AX-C605
Цена нето от 175.49 USD
Тип устройство калибратор
Тип калибратор калибратор за контур
Тип на използвания дисплей LCD 4,5 цифри (19999)
Обхват за изм. на напрежение DC 0...28V
Диап. на изм. на ток DC 0...22mA
Точн. на изм. на ток DC ±(0,02% + 2mV)
Генератор на ток 0...22mA
Работна температура 0...50 °C
Размери 180 x 90 x 47 mm
Маса 550 g
Източник на захранване 2 батерии 1,5V LR6 (AA), в комплекта не са включени батерии
Свойства на измервателните уреди
 • автоматично изключване
 • извършване на тестове със стъпка на всеки 25% и 100% от стойността на сигнала
 • захранване на контура 24V
 • индикатор на ниско ниво на батерията
Измерване напрежение DC, ток DC, токов кръг 0-20mA
Съответствие със стандарт EN61010 600V CAT IV
Раздел. способност на измерване на ток 0.001 mA
Раздел. способност на измерване на напрежение 1 mV DC