УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Промоции

AX-DS1100CFM

Осцилоскоп: цифров; Чест.лента: ≤100MHz; Канали: 2; 1Mpts/ch

AX-DS1052CFM

Осцилоскоп: цифров; Чест.лента: ≤50MHz; Канали: 2; 32kpts

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Луксметри


Намерен е 1 продукт на 1 страница.

%

AX-L230

Луксметър; LCD 3,75 цифри (3999), подсветка; Барграф: 41сегм.