УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Панелни измервателни уреди


Намерени са 9 продукти на 1 страница.

%

MOD-TEMP100

Панелен измервател на температура; LCD 3,5 цифри 19mm; 31x52mm

%

MOD-TEMP101

Панелен измервател на температура; LCD 3,5 цифри 19mm; 32x57mm

%

MOD-TEMP102A

Панелен измервател на температура; LCD; -50÷70°C; 28x52,5x15mm

%

MOD-TEMP102B

Панелен измервател на температура; LCD; -50÷70°C; 28x52,5x15mm

%

MOD-TEMP102C

Панелен измервател на температура; LCD; -50÷150°C; 28x52,5x15mm

%

MOD-TEMP103

Панелен измервател на температура; LCD; -50÷70°C; 37x62x16mm

%

MOD-TEMP104C

Панелен измервател на температура; LCD 3,5 цифри 19mm

%

MOD-TEMP104D

Панелен измервател на температура; LCD 3,5 цифри 19mm

%

MOD-TEMP105D

Панелен измервател на температура; LCD 3,5 цифри 19mm