УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Програмируеми захранващи устройства


Намерени са 3 продукти на 1 страница.

%

AX-3003P

Захранване: лабораторен програмируем; Канали: 1; 0÷30VDC; 1mV

%

AX-3005PQ

Захранване: лабораторен програмируем; Канали: 1; 0÷30VDC; 10mV

%

AX-6003P

Захранване: лабораторен програмируем; Канали: 1; 0÷60VDC; 1mV