УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Промоции

AX-160IP

Цифров мултиметър; LCD (6000), двоен, подсветка; 3x/s; True RMS

AX-MS8221B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-582B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; VAC: 1m÷2/20/200/750V

AX-594

Цифров мултиметър; LCD 3,75 цифри (3999); Барграф: 41сегм.30x/s

AX-MS8250

Цифров мултиметър; LCD 3,75 цифри (3999) 18mm, подсветка; 3x/s

AX-7020

Аналогов мултиметър; Свойства: универсален; VAC: 10/50/250/500V

AX-176

Цифров мултиметър; LCD (6600), подсветка; 3x/s; True RMS; 1÷99%

AX-595

Цифров мултиметър; LCD (5999), барграф; 3x/s; -20÷1000°C

AX-MS8221A

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри (1999) 15 mm; 2,5x/s; 2,8V

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Какви са причините за появата на пренапрежения и основните им видове?

Пренапреженията в електрическите инсталации се делят на две групи:

  • вътрешни пренапрежения,
  • външни пренапрежения.

Това групиране е извършено въз основа на причините, поради които пренапреженията се появяват.

Вътрешните пренапрежения се появяват вътре в електрическите инсталации, например в резултата на превключване на токове, авария или внезапна промяна на натоварването. Вътрешните пренапрежения могат да се разделят на:

  • пренапрежения при превключване, възникващи при включване и изключване на ненатоварени линии, както и при автоматичното отстраняване на къси съединения;
  • временни пренапрежения, които се появяват при внезапни промени на натоварването;
  • пренапрежения от късо съединение, при късо съединение със заземяване;
  • резонансни пренапрежения.

Втората група обхваща атмосферните пренапрежения, които се причинени от атмосферни фактори, а на практика – от мълнии. Те се групират според разстоянието до инсталацията. Най-силни са пренапреженията, възникнали от директна мълния в електрическата мрежа, а на второ място тези, причинени от удар на мълния в близост до електрическата мрежа. По-малко значение имат мълниите в атмосферата, между облаците, които разбира се, колкото са по-близо до мрежата, толкова са по-силни. Атмосферните пренапрежения могат да бъдат причинени и от радиовълни.

Пренапреженията могат да се групират и въз основа на продължителността им и могат да бъдат импулсни или продължителни.