УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Промоции

AX-160IP

Цифров мултиметър; LCD (6000), двоен, подсветка; 3x/s; True RMS

AX-MS8250

Цифров мултиметър; LCD 3,75 цифри (3999) 18mm, подсветка; 3x/s

AX-155

Цифров мултиметър; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-582B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри 28mm; VAC: 1m÷2/20/200/750V

AX-176

Цифров мултиметър; LCD (6600), подсветка; 3x/s; True RMS; 1÷99%

AX-595

Цифров мултиметър; LCD (5999), барграф; 3x/s; -20÷1000°C

AX-MS8221B

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-MS8221A

Цифров мултиметър; LCD 3,5 цифри (1999) 15 mm; 2,5x/s; 2,8V

AX-MS811

Цифров мултиметър; LCD 3,75 цифри (4000); VAC: 1m÷4/40/400/500V

AX-7020

Аналогов мултиметър; Свойства: универсален; VAC: 10/50/250/500V

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Безконтактен детектор на метал и напрежение AX-904

AX-904 Уредът AX-904 от марка AXIOMET е устройство, което позволява точно измерване на величини като: разстояние, повърхност и обем. Освен това позволява детекция на греди, кабели с напрежение AC и метални предмети, намиращи се в стената на помещението.

Измерването се извършва чрез използване на вграден ултразвуков датчик и лазерен индикатор. AX-904 е задължителен уред за всеки професионален електротехник или инсталатор.

Най-важните функции на устройството

В случай, когато има необходимост от изпълнение на много различни измервания, измервателният уред AX-904 от марка AXIOMET представлява комплексно решение. Оборудван е с много удобна функционалност – в случай на изчисляване на размерите на помещение със сложна форма, сумира поредните резултати от измерваните величини. Това е възможно благодарение на записа в паметта на уреда на резултатите от предишните измервания. Тази функция се отнася за споменатите по-горе параметри, тоест разстояние, повърхност и обем.

В случай на използване на функцията за детекция е необходимо да се извърши предварителна калибрация на уреда. Това се извършва по следния начин:

  • в случай на детекция на кабели и метални предмети: уредът автоматично избира съответното ниво на детекция на обекта
  • в случай на греди: адаптиране на ултразвуковия датчик към дебелината на проверяваната стена. Благодарение на това получените резултати от измерването са по-прецизни.

Освен това уредът е оборудван с функция лазерен индикатор и възможност за неговия монтаж с помощта на монтажни игли върху стена от гипсокартон или дървена стена. Интересна опция е също датчик на температура, благодарение на който може по бърз начин да получите информация за температурата в помещението, в което се извършват измерванията.

Към всички изброени по-горе предимства на уреда AX-904 трябва да добавим и неговата ергономия. Уредът е много удобен – размерите му са съответно 170 mm дължина, 85 mm ширина, 45 mm мисочина. Освен това е много лек – без батерии теглото му е само 230 g.