УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
аналого-цифров мултиметър
Свойства на измервателните уреди:
  • 8 функции, 20 обхвата
  • противоударен калъф (кобур)
  • аналогова скала, цифров дисплей
  • тест на батерия
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,5 цифри 15 mm, аналогов
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,2/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±3% за аналоговата скала ±(0,5% + 2 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
0,2/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±4% за аналоговата скала ±(0,8% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток DC:
0,2m/2m/20m/200m/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±3% за аналоговата скала ±(1% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток АС:
0,2m/2m/20m/200m/10A
Точн. на изм. на ток АС:
±4% за аналоговата скала
Диап. на изм. на съпротивление:
200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±3% за аналоговата скала ±(0,8% + 3 цифри)
Тест на диоди:
1mA, 2,4V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<30Ω
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
108x50x190 mm
Тегло с батерия:
470 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
измервателни проводници
Измерване:
напрежение АС, напрежение DC, ток АС, ток DC, съпротивление
Съответствие със стандарт:
EN61010 600V CAT II
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,594 kg