УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
напрежение АС, напрежение DC, ток DC, съпротивление
Свойства на измервателните уреди:
  • противоударна кутия
  • ръчна смяна на обхватите
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,5 цифри (1999)
Дискретизация:
3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:
100µ...200m/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
100m...200/600V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(1,2% + 10 цифри)
Диап. на изм. на ток DC:
1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±(1,5% + 3 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(0,8% + 5 цифри)
Тест на диоди:
1mA, 3V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<70Ω
Работна температура:
0...40 °C
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
85 x 30 x 145 mm
Тегло с батерия:
170 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
измервателни проводници
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,244 kg