УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
честота, напрежение АС, напрежение DC, капацитет, ток АС, ток DC, съпротивление, температура, коефициент на запълване
Свойства на измервателните уреди:
  • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
  • автоматично изключване
  • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
  • функция за относително измерване REL
  • противоударен калъф (кобур)
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,75 цифри (3999)
Дискретизация:
3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:
100µ...400m/4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
1m...4/40/400/600V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(0,8% + 6 цифри)
Диап. на изм. на ток DC:
0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±(1% + 10 цифри)
Диап. на изм. на ток АС:
0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Точн. на изм. на ток АС:
±(1,5% + 10 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(0,8% + 4 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет:
1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Точност на измерване на капацитет:
±(3,5% + 8 цифри)
Диапазон на измерване на честота:
0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Точност на измерване на честота:
±(0,5% + 10 цифри)
Обхват на измервана температура:
-20...1000 °C
Точност на измерване на температура:
±(1% + 5 цифри)
Резолюция на измерваната температура:
1 °C
Тест на диоди:
0,5mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<50Ω
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
74 x 36 x 145 mm
Тегло с батерия:
190 g
Източник на захранване:
2 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии
Стандартно оборудване:
  • измервателни проводници
  • сонда с термодвойка тип К
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,335 kg