УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Промоции

AX-7540

Пирометър; LCD, подсветка; -50÷1150°C; Опт.разд.способност: 50: 1

AX-7600

Пирометър; -50÷350°C; Опт.разд.способност: 12: 1;10÷90%RH

AX-7531

Пирометър; LCD, подсветка; -50÷800°C; Опт.разд.способност: 20: 1

AX-7510

Пирометър; LCD, подсветка; -20÷550°C; Опт.разд.способност: 12: 1

AX-7530

Пирометър; LCD, подсветка; -32÷480°C; Опт.разд.способност: 13: 1

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
честота, dBm, напрежение DC, капацитет, ток DC, съпротивление, коефициент на запълване
Свойства на измервателните уреди:
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • функция MIN/MAX
 • функция за относително измерване REL
 • сигнализация за неправилно свързване на измервателните проводници
 • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD 5 цифри
Барграф:
51 сегм.
Дискретизация:
2,5x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,001m...50m/500m/5m/50/500/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,03% + 10 цифри)
Измерване на напрежение AC/DC + AC:
0,001m...50m/500m/5V/50V/500V/1000V
Точност на измерване на напрежение AC/DC + AC:
±(0,5% + 40 цифри)
Широчина на честотната лента за измерване на напрежение AC/DC + AC:
40...20 kHz
Диап. на изм. на ток DC:
0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±(0,15% + 15 цифри)
Измерване на ток AC/DC + AC:
0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5A/10A
Точност на измерване на ток AC/DC + AC:
±(0,75% + 20 цифри)
Измерване на реална ефективна стойност:
True RMS
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC/DC + AC:
40...20 kHz
Диап. на изм. на съпротивление:
0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(0,1% + 10 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет:
0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/5mF
Точност на измерване на капацитет:
±(1% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на честота:
5...200kHz (линеен сигнал)
Точност на измерване на честота:
±(0,006% + 4 цифри)
Чувствителност за измерване на честота:
100mV (за линеен сигнал), Vp 2-5V (за правоъгълен сигнал)
Коефициент на запълване:
0.01...95 %
Точност на измерване на коефициент на запълване:
±(2% + 5 цифри)
Честота на сигнала за коефициента на запълване:
5...500 Hz
Тест на диоди:
0,7mA, 2,5V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<50Ω
Степен на замърсяване:
2
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
100x40x200 mm
Тегло с батерия:
560 g
Източник на захранване:
6 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии
Интерфейс:
 • IrDA
 • USB
Стандартно оборудване:
 • комплект измервателни проводници с накрайници
 • комплект измервателни проводници с изолирани крокодили
 • софтуер (Windows 98, 2000, NT, XP, Vista)
 • световод с USB
Съответствие със стандарт:
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Вид изходен конектор:
USB A щепсел
Защита:
срещу претоварване
Раздел. способност на измерването:
0,01Ω
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,911 kg