УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
честота, напрежение АС, напрежение DC, капацитет, ток АС, ток DC, съпротивление, температура
Свойства на измервателните уреди:
 • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
 • автоматично изключване
 • електронна защита на измервателния уред
 • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
 • функция за относително измерване REL
 • универсален
 • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD (6000) 14mm, подсветка
Дискретизация:
3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,1m...600m/6/60/600/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,5% + 3 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
0,1m...600m/6/60/600/1000V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(1% + 3 цифри)
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения АС:
40Hz...500Hz
Диап. на изм. на ток DC:
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±(1,5% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток АС:
0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
Точн. на изм. на ток АС:
±(1,5% + 3 цифри)
Широчина на честотната лента за измерване на ток АС:
40Hz...200Hz
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(1% + 2 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет:
0,01n...60n/600n/6µ/60µ/300µF
Точност на измерване на капацитет:
±(3% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на честота:
0,01...100/1k/10k/100k/1MHz
Точност на измерване на честота:
±(2% + 3 цифри)
Обхват на измервана температура:
-55...1000 °C
Точност на измерване на температура:
±(2% + 1°C)
Коефициент на запълване:
0.1...99.9 %
Тест на диоди:
1mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<50Ω
Степен на замърсяване:
2
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
85x40x180 mm
Тегло с батерия:
310 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Интерфейс:
USB
Стандартно оборудване:
 • комплект проводници за измерване на капацитет
 • софтуер PC-Link
 • световод с USB
 • измервателни проводници
 • сонда с термодвойка тип К с бананови накрайници 4mm
Опционална екипировка:
мека калъфка АХ-Р1
Съответствие със стандарт:
EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III
Вид изходен конектор:
USB A щепсел
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,573 kg