УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Промоции

AX-3005D

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Щепсел: EU

AX-3010H

Захранване: лабораторен; Канали: 1; Uизх: 1÷30V; Uизх: 110÷230V

AX-3005DLS

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Щепсел: EU

AX-3004H

Захранване: лабораторен; Канали: 1; Uизх: 30VDC; Uизх2: 5VDC; 3,75A

AX-3020L

Захранване: лабораторен с голяма мощност; Канали: 1; 0÷30VDC

AX-1803D

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷18VDC; 0÷3A; Щепсел: EU

AX-3005DBL

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Щепсел: EU

AX-3005DS

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Щепсел: EU

AX-3003D

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷3A; Щепсел: EU

AX-3010DS

Захранване: лабораторен; Канали: 1; 0÷30VDC; 0÷10A; Щепсел: EU

Каталог AXIOMET

Изтегли каталог
(вер. 6)
PDF (12,9 MB)

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
честота, напрежение АС, напрежение DC, капацитет, съпротивление
Свойства на измервателните уреди:
  • автоматична смяна на обхватите
  • автоматичен индикатор на полярност
  • функция за относително измерване REL
  • универсален
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,75 цифри (4000)
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,1m...400m/4/40/400/500V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,7% + 3 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
1m...4/40/400/500V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(1% + 10 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(2% + 5 цифри)
Диапазон на измерване на капацитет:
0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Точност на измерване на капацитет:
±(3% + 15 цифри)
Диапазон на измерване на честота:
0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Точност на измерване на честота:
±(2% + 5 цифри)
Коефициент на запълване:
0.1...99 %
Тест на диоди:
1mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<60Ω
Време за работа на батерията:
~50 h
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
56x11.5x108 mm
Източник на захранване:
1 батерия 3V CR2032, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
  • батерия
  • пластмасов калъф
  • постоянни измервателни проводници
Съответствие със стандарт:
EN1010: 500V CAT II
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,245 kg