УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифров мултиметър
Измерване:
напрежение АС, напрежение DC, ток АС, ток DC, съпротивление
Свойства на измервателните уреди:
  • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
  • функция тестване на мрежи LAN (конектор RJ45) и телефонни линии (конектор RJ11)
  • ръчна смяна на обхватите
  • тест на батерии 1,5V, 6V и 9V
  • универсален
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,5 цифри (3999) 15mm, подсветка
Обхват за изм. на напрежение DC:
200m/2/20/200/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,8% + 2 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
200m/2/20/200/700V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(0,8% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток DC:
0,2m/2m/20m/200m/10A
Точн. на изм. на ток DC:
±(0,8% + 3 цифри)
Диап. на изм. на ток АС:
0,2m/2m/20m/200m/10A
Точн. на изм. на ток АС:
±(2% + 3 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(0,8% + 3 цифри)
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<70Ω
Външни размери (шир. х дълб. х вис.):
85 x 44 x 185 mm
Тегло с батерия:
360 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
  • измервателни проводници
  • приставка за тестване на мрежи LAN
Съответствие със стандарт:
EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,528 kg