УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифрови измервателни клещи AC
Свойства на измервателните уреди:
  • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
  • автоматично изключване
  • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
  • функция MAX/REL
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • безконтактен детектор на напрежение
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Диаметър на измервания проводник макс.:
30 mm
Вид на използвания дисплей:
LCD (2000), подсветка
Дискретизация:
2x/s
Диап. на изм. на ток АС:
0,001...2/20/200/400A
Точн. на изм. на ток АС:
±(2,5% +4 цифри)
Раздел. способност на измерване на ток:
1 mA
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,1m...200m/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(1,5% + 2 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
0,1m...200m/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(1,8% + 8 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(1,5% + 2 цифри)
Тест на диоди:
0,3mA, 1,5V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<150Ω
Степен на замърсяване:
2
Външни размери:
197 x 70 x 40 mm
Тегло с батерия:
183 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
  • мека калъфка
  • измервателни проводници
Измерване:
напрежение АС, напрежение DC, ток АС, съпротивление
Съответствие със стандарт:
EN61010 600V CAT III
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,449 kg