УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
цифрови измервателни клещи AC
Свойства на измервателните уреди:
  • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
  • индикатор за превишаване на измервателния обхват
  • индикатор на ниско ниво на батерията
Диаметър на измервания проводник макс.:
54 mm
Вид на използвания дисплей:
LCD 3,5 цифри
Дискретизация:
3x/s
Диап. на изм. на ток АС:
0,01...20/200/1000A
Точн. на изм. на ток АС:
±(2,5% + 5 цифри)
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,1m...200m/2/20/200/600V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,5% + 1 цифра)
Диап. на изм. на напрежение АС:
0,1m...200/600V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(1% + 4 цифри)
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения АС:
50Hz...500Hz
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1...200/20k/2MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(1% + 1 цифра)
Обхват на измервана температура:
0...750 °C
Точност на измерване на температура:
±(1% + 3 цифри)
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<50Ω
Размери:
230 x 90 x 43 mm
Тегло с батерия:
320 g
Източник на захранване:
1 батерия 9V 6F22, комплект без батерии
Стандартно оборудване:
  • мека калъфка
  • измервателни проводници
  • сонда с термодвойка, тип К (0...200°C)
Измерване:
напрежение АС, напрежение DC, ток АС, съпротивление, температура
Допълнителни информации
Бруто тегло:
0,458 kg