УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

AX-DG2010AF

Генератор: функционален; Чест.лента: ≤10MHz; Канали: 2; 16kpts/ch

Група продукти: Генератори и честотомери
Цени

Генераторът е оборудван със съответен комплект функции и представлява мощен инструмент в ръцете на талантливия инженер. Още повече, че синхронизиран с друга апаратура позволява провеждане на напреднали изпитвания, дори може да замести някои специални измервателни уреди.

Повече
Параметри на продукта
Тип генератор:
функционален
Чест. лента:
≤10MHz
Диапазон на честотите на сигналите:
1µHz...10MHz (sin сигнал), 1µHz...10MHz (правоъгълен сигнал), 1µHz...300kHz (триъгълна форма на напрежението), 500µHz...5MHz (импулсна форма), 1µHz...300kHz (трионообразна форма)
Брой канали:
2
Дължина на паметта за запис:
16kpts/ch
Вертикална резолюция:
14 bit
Изходни параметри:
импеданс: 50Ω
Параметри на правоъгълен сигнал:
време на нарастване/спадане: <12ns
Развивка:
период: 1m...500s
Маса:
2.6 kg
Размери:
105 x 281 x 229 mm
Източник на захранване:
100...240VAC 50/60Hz
Свойства на измервателните уреди:
  • сигнал с произволна форма
  • форма на сигнала: синус, правоъгълна, трионообразна, пулсация, шум
Стандартно оборудване:
  • инструкция за обслужване
  • кабел USB
  • софтуер
  • захранващ кабел
Интерфейс:
USB
Вид модулация:
AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK
Версия щепсел:
EU
Дискретизация:
125Msps
Допълнителни информации
Бруто тегло:
2,5 kg