УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип измервател:
мултиметър калибратор
Вид на използвания дисплей:
LCD (3999), подсветка
Обхват за изм. на напрежение DC:
0,01m...40m/400m/4/40/400V
Точн. на изм. на напрежение DC:
±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на напрежение АС:
0,01m...400m/4/40/400V
Точн. на изм. на напрежение АС:
±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток DC:
0,01m...40m/400mA
Точн. на изм. на ток DC:
±(0,2% + 4 цифри)
Диап. на изм. на ток АС:
0,01m...40m/400mA
Точн. на изм. на ток АС:
±(0,5% + 4 цифри)
Диап. на изм. на съпротивление:
0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:
±(0,2% + 4 цифри)
Генератор на напрежение:
-0,5...5,5V
Генератор на ток:
4μ...20mA
Диапазон на измерване на честота:
0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Точност на измерване на честота:
±(0,1% + 3 цифри)
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип К:
-200....1370 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип J:
-200....700 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип R:
-40....1760 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип S:
-20....1760 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип Т:
-200....400 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип Е:
-200....500 °C
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип N:
-200....1300 °C
Тест на диоди:
0,2mA, 1V
Тест за непрекъснатост на верига:
звуков сигнал за R<50Ω
Размери:
205 x 95 x 42 mm
Маса:
500 g
Източник на захранване:
4 батерии 1,5V LR03 (AAA), комплект без батерии
Свойства на измервателните уреди:
  • автоматична и ръчна смяна на обхватите на измерване
  • автоматично изключване
  • функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
  • съвместна работа с термодвойки, тип: J, K, T, E, R, S, B, N
  • индикатор на ниско ниво на батерията
  • изход с правоъгълна вълна
  • RTD и симулация на съпротивление
  • напреженов изход DC
Измерване:
честота, напрежение АС, напрежение DC, ток АС, ток DC, съпротивление
Съответствие със стандарт:
EN61010 600V CAT II
Единица за измерване:
°C, °F
Допълнителни информации
Бруто тегло:
1,119 kg