УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип захр. у-во:
лабораторен
Вид на използвания дисплей:
2x LCD 3,5 цифри
Брой канали:
1
Изходно напрежение:
0...30 V DC
Напреженов изход:
5V DC/3A
Изходен ток:
0...5 A
Стабилизация на напрежението:
≤0,02% + 2mV
Стабилизация на тока:
≤0,02% + 2mA
Пулсации и шум на напрежението (рег.):
≤0,5mVrms
Маса:
6 kg
Източник на захранване:
230VAC 50/60Hz
Вид захранващо устройство:
едноканален, линейно
Свойства на измервателните уреди:
  • едновременно отчитане на напрежението и тока
  • плавно регулиране на напрежението и тока
  • интелигентно управление на охлаждането
Стандартно оборудване:
  • измервателни проводници
  • захранващ кабел
Версия щепсел:
EU
Допълнителни информации
Бруто тегло:
5,5 kg