УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Параметри на продукта
Тип захранване:
лабораторен
Вид на използвания дисплей:
4x LCD 3,5 цифри
Брой канали:
3
Изходно напрежение:
0...30 V DC
Изходен ток:
0...3 A
Напреженов изход:
5V DC/3A
Стабилизация на напрежението:
≤0,01% + 2mV
Стабилизация на тока:
≤0,2% + 2mA
Пулсации и шум на напрежението (рег.):
≤1mVrms
Размери:
164x265x365 mm
Маса:
10 kg
Източник на захранване:
230V AC 50/60Hz
Свойства на измервателните уреди:
  • 2 регулируеми секции работещи в режим на стабилизация на тока или напрежението и като последователни, паралелни или независими захранващи устройства
  • едновременно отчитане на напрежението и тока
  • плавно регулиране на напрежението и тока
  • програмируем токов ограничител
  • напреженов изход 5V DC
Вид захранване:
линейно, многоканален
Защита:
защита от късо
Версия щепсел:
EU
Допълнителни информации
Бруто тегло:
15 kg