УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Импулсно захранващо устройствоЕдноканални захранващи импулсни устройства с висока ефективност, малки размери и ниско тегло в сравнение с пренасяната мощност. Устойчиви на смущения от мрежата и кратко отпадане на напрежението.

Повече
Параметри на продукта
Тип захранване:
лабораторен
Вид на използвания дисплей:
2x LCD 3 цифри
Брой канали:
1
Изходно напрежение:
0...30 V DC
Изходен ток:
0...5 A
Стабилизация на напрежението:
≤1% + 10mV
Стабилизация на тока:
≤1% + 5mA
Пулсации и шум на напрежението (рег.):
≤200mVpp
Размери:
85x160x205 mm
Маса:
1.5 kg
Източник на захранване:
230V AC 50/60Hz
Вид захранване:
импулсно, едноканален
Защита:
срещу претоварване
Свойства на измервателните уреди:
  • едновременно отчитане на напрежението и тока
  • плавно регулиране на напрежението и тока
  • грубо и прецизно избиране на стойност на напрежението и тока
Стандартно оборудване:
  • захранващ кабел
  • измервателни проводници с крокодили
Версия щепсел:
EU
Допълнителни информации
Бруто тегло:
1,958 kg